Français Deutsch Nederlands English
Home Contact Mentions légales Sitemap
Syndicat d'initiative Vianden
Indian Forest
News

Het Kasteel van Vianden

HET KASTEEL VAN VIANDEN, de indrukwekkende burcht van de graven van Vianden, was niet alleen een middeleeuws ter verdediging gebouwd fort, doch tevens een echt paleis-kasteel (Henri-Paul Eydoux).Het kasteel werd gebouwd, uitgaande van een tienhoekige toren die reeds bestond, in de karolingische tijd. Deze toren werd later tot kapel omgebouwd.De kapel, het kleine paleis en het grote paleis, de mooiste gedeelten van het kasteel, stammen uit de eerste helft van de 13de eeuw. Het "kwartier van Jülich " , ten oosten van het grote paleis, dateert uit het begin van de 14de eeuw. Het "kwartier van Nassau", werd pas in het begin van de 17de eeuw gebouwd.


De toegang tot het kasteel werd beschermd door muren, poorten en torens, waaronder de witte toren in het N-W en de zwarte toren in het N-O.

Men kon het kasteel binnenkomen door vijf achterelkaar liggende poorten. De eerste poort bezat een ophaalbrug en de vijfde poort bezat een valhek. Door deze poort had men over een trap en door een rondboog-portaal, toegang tot het kleine paleis.

Het kleine paleis omvatte op de begane grond een in tweeën verdeelde gewelfde zaal: de kapiteinszaal, 5,90 m lang, en de wapenzaal met een lengte van 21 meter. De sluitstenen van de bogen zijn versierd met de wapens van Vianden en Nassau. De byzantijnse zaal op een hoger gelegen verdieping, heeft prachtige drielobbige ramen.

Het grote paleis, rechts van het kleine paleis, is het meest indrukwekkende gedeelte van het kasteel. De gehele begane grond werd in beslag genomen door de ridderzaal (30,30 m lang en 9,60 m breed). De grote kelder eronder bezit dezelfde afmetingen en is geheel uitgehouwen in de rotsen.

De kapel is het meest opvallende gedeelte van het kasteel. Het is een huiskapel bestaande uit twee verdiepingen die door een aangebrachte opening in het midden met elkaar in verbinding staan. Zodoende konden de inwoners van de benedenstad de godsdienstige plechtigheden aanhoren, terwijl de kasteelbewoners op de hoger gelegen verdieping plaatsnamen. De graaf zelf zat nog hoger in een kleine loge. De benedenkapel is Romaans, terwijl de bovenkapel het luchtige en het stralende van de Rijnlandse overgangsstijl bezit.

More infos about the castle: www.castle-vianden.lu

Les Amis du Château de Vianden asbl

B.P. 21
L-9401 Vianden
Tel: (+352) 83 41 08-1
Fax: (+352) 84 92 84
E-mail: info@castle-vianden.lu